Menu del Ristorante

Antipasti

Scannabue Caffè Restaurant

Allergeni: U, 2, 11, 5 e 1

  allergeni: L G U 5 11

Allergeni: L, 1, U, G abb*

Allergeni: G, abb*

Allergeni: G, L, U, 11, *

Allergeni: 7, L, 2

Allergeni: (G)(L)(5)

Primi

Scannabue Caffè Restaurant

Allergeni: G, 1 ,8

Allergeni: G, U, 1, abb*

Allergeni: G, U, L, abb*

Allergeni: G, U, L, abb*

Allergeni: G, L, U, 2, abb*

Secondi

Scannabue Caffè Restaurant

allergeni: G L

allergeni: G, L abb*

Allergeni: G, L, U, *

Allergeni: 1, l , *

Allergeni: L, 2, *

Dessert e Formaggi

Scannabue Caffè Restaurant

allergeni: L, G, U, 7

Allergerni: L, G, U

Allergeni: L

Allergeni: L

€ 7.00

Allergeni: L, G, U

Allergeni: L, U, 7, G

Allergeni: L, U, 7

Allergeni: G, L, U

Allergeni: G, L, U

Allergeni

Fate presente le vostre allergie al personale di sala

MENU DEL PRANZO